c
Tinker Ruin 5 Jaar 145 cm Roan-Blue in Mims FL
1 video
+9 Foto's

Go to www.PlatinumEquineAuction.com

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID: 3918742
Plaatsingsdatum: 29/01/2024
Reclameoproep: 2608
Advertentie opgemerkt: 14
$ 3 500
~ € 3 286
Platinum Equine Auction
Louisville 40299 USA
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieDe Tinker komt uit Ierland en is ontstaan uit rassenpaarden en werden daar gebruikt als trek of rijpaard. Door zijn bonte kleur werden de dieren niet toegelaten in de fokkerij. In het midden van de 20ste eeuw werd geselecteerd op kleur, de Tinker werd gekruist met Engelse ponyrassen en zware Britse ... Meer over het paarden ras Tinker
Ruin
5 Jaar
145 cm
Trail
Show

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Italiaans
  • Poolse
  • Zweedse
  • Spaans
  • Franse
  • Nederlands
Deze tekst werd automatisch vertaald.
ONLINE-AUKTION
Geben Sie Ihre Gebote bei www.PlatinumEquineAuction.com ab
Startgebot $3500
Auktion endet am 11. Februar
Schauen Sie sich White Rock Custom Sättel auf Facebook an
Clifford ist ein wunderschöner blauer Roan-Wallach, der überall die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er ist 5 Jahre alt und steht kräftige 14,1H. Er wurde überall hin geschleppt, in belebten Arenen, am Strand, im Verkehr und in der Innenstadt geritten! Er ist zuversichtlich an neuen Orten und steht ruhig an den Anhänger gefesselt. Er reitet schön im Viereck, hat einen leichten Schritt/Trab/Galopp und einen guten Stopp. Er ist mehr Whoa als Go, zieht aber leicht aus, wenn er gefragt wird. Clifford löst den Beindruck, weicht aus und öffnet Tore. Clifford ist sehr willig zu gefallen und hat keinen gemeinen Knochen in seinem Körper. Er hat gute Bodenmanieren und absolut keine Laster. Er eignet sich gut zum Putzen, Aufheben von Füßen, Hufschmied, Bädern usw. Lädt leicht. Er hat einen aktuellen Tierarztbericht, in dem keine Probleme festgestellt wurden. Clifford stammt vom Gypsy Vanner Hengst Del Fuego und aus einer Friesian Sporthorse Stute. Er hat Anspruch auf Half Gypsy Papiere bei GHA und wir haben ein Züchterzertifikat in der Hand. Befindet sich in Mims, Florida. Wenden Sie sich an Mandy Rhodes 941-544-4472.
ONLINE-AUKTION
Geben Sie Ihre Gebote bei www.PlatinumEquineAuction.com ab
Startgebot $3500
Auktion endet am 11. Februar
Schauen Sie sich White Rock Custom Sättel auf Facebook an
ONLINE AUCTION
Place your bids at www.PlatinumEquineAuction.com
Starting Bid $3500
Auction ends February 11th
Check out White Rock Custom Saddles on Facebook
Clifford is a gorgeous blue roan gelding who grabs attention everywhere he goes. He is 5 years old and stands a stout 14.1H. He’s been hauled all over, ridden in busy arenas, on the beach, around traffic, and through downtown! He’s confident in new places and stands tied to the trailer quietly. He rides nicely in the arena, has an easy walk/trot/canter, and a good stop. He’s more whoa than go but will move out easily when asked. Clifford moves off leg pressure, sidepasses, and opens gates. Clifford is very willing to please and doesn’t have a mean bone in his body. He has great ground manners and absolutely no vices. He’s good for grooming, picking up feet, farrier, baths etc. Loads easily. He has a recent vet report where no issues were found. Clifford is by Gypsy Vanner stallion Del Fuego and out of a Friesian Sporthorse mare. He is eligible for Half Gypsy papers with GHA and we have a breeder’s certificate in hand. Located in Mims, Florida. Contact Mandy Rhodes 941-544-4472.
ONLINE AUCTION
Place your bids at www.PlatinumEquineAuction.com
Starting Bid $3500
Auction ends February 11th
Check out White Rock Custom Saddles on Facebook
Deze tekst werd automatisch vertaald.
ONLINE VEILING
Plaats uw biedingen op www.PlatinumEquineAuction.com
Startbod $3500
Veiling eindigt 11 februari
Bekijk White Rock Custom Saddles op Facebook
Clifford is een prachtige blauwbonte ruin die overal waar hij komt de aandacht trekt. Hij is 5 jaar oud en staat een stevige 14.1H. Hij is overal mee naar toe genomen, gereden in drukke arena's, op het strand, door het verkeer en door het centrum! Hij is zelfverzekerd op nieuwe plekken en staat rustig vastgebonden aan de trailer. Hij rijdt netjes in de bak, heeft een makkelijke stap/draf/canter en een goede stop. Hij is meer 'whoa' dan 'go', maar gaat gemakkelijk naar buiten als hem dat gevraagd wordt. Clifford beweegt van de beendruk af, passeert aan de zijkant en opent hekken. Clifford is heel gewillig en heeft geen gemeen bot in zijn lijf. Hij heeft geweldige manieren op de grond en absoluut geen ondeugden. Hij is goed voor verzorging, voeten oppakken, hoefsmid, baden enz. Laadt gemakkelijk. Hij heeft een recent dierenartsrapport waarin geen problemen werden gevonden. Clifford is een dochter van de Gypsy Vanner hengst Del Fuego en komt uit een Friese sportpaard merrie. Hij komt in aanmerking voor Half Gypsy papieren bij GHA en we hebben een fokkerscertificaat in handen. Gevestigd in Mims, Florida. Neem contact op met Mandy Rhodes 941-544-4472.
ONLINE VEILING
Plaats uw bod op www.PlatinumEquineAuction.com
Startbod $3500
Veiling eindigt 11 februari
Bekijk White Rock Custom Saddles op Facebook

plaats

Mims FL 55555
USA


Aanbieder

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
USA

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuldBericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
USA
i